Privacy


Privacy Verklaring

Danielle Kassing, gevestigd aan de Kortegolf 4, 3404 EM IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Danielle Kassing, Kortegolf 4, 3404 EM IJsselstein, +31614902903. Daniëlle Kassing is de eigenaresse. Zij is te bereiken via danielle.kassing@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Danielle Kassing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegegevens die ik verwerk:

1.       Voor- en achternaam
2.       Adresgegevens
3.       Telefoonnummer
4.       E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeken ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via danielle.kassing@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Danielle Kassing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·         Facturatie en het afhandelen van uw betaling
·        Om u  te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
·         U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvoriming
Danielle Kassing neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Danielle Kassing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
·         E-mails met betrekking tot bestellingen maximaal 3 jaar
·         E-mails met betrekking tot aanvragen/informatie maximaal 2 jaar
·         E-mails met betrekking tot financiële administratie onbeperkt.
·         Data voor verwerking van facturen maximaal 7 jaar
·         Internetbrowser en apparaat type: maximaal 24 maanden via instellingen van Google Analytics

Delen van persoonsgegevens van derden:
Danielle Kassing verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Danielle Kassing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Danielle Kassing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijk instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar danielle.kassing@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Danielle Kassing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Danielle Kassing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Danielle Kassing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met danielle.kassing@gmail.com.

Dit is een veilige website: dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Blog volgen:
De blog van Danielle Kassing wordt gehost door Blogger. U kunt de blogs van Danielle Kassing op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via email. De mailadressen van abonnees/volgers gebruikt Danielle Kassing voor geen enkel ander doel dan het automatisch versturen van updates.  

Reacties op blog:
Het is niet nodig een account aan te maken als u wilt reageren op berichten op de blog van Danielle Kassing. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Danielle Kassing modereert de reacties niet handmatig. Met het oog op voorkomen van naar haar oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en/of grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam worden reacties verwijderd. Ik houd mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.



Geen opmerkingen:

Een reactie posten